Revize elektro

Proč provádět revize elektrozařízení ?

  • Hlavním důvodem je bezpečnost a jistota provozovatele objektu i uživatelů při provozování elektrických rozvodů, elektrozařízení, hromosvodů a elektrospotřebičů
  • Posouzení výchozího stavu elektroinstalací, hromosvodů, elektrospotřebičů, ručního elektrického nářadí, rozvaděčů a strojů certifikovaným dodavatelem revizních prací je uzákoněno zákonnými předpisy – např. zákoníkem práce (zákon č. 174/68 Sb., č. 488/2000 Sb.)
  • Také pravidelné revize elektro mají své zákonné ustanovení – bez nich pozbývá po vypršení výchozí revize její platnost
  • Neprovádění revizí elektro je porušením zákona ze strany organizace provozující zařízení či instalaci a je citelně postihováno inspektoráty bezpečnosti práce při kontrolách či vyšetřování pracovních úrazů a majetkových škod

Kdo může provádět revize elektro ?

  • Jedině revizní technik elektrických zařízení s platným Osvědčením dle § 9 vyhl. 50/1978
  • Pouze dodavatel (firma) vlastnící platné OPRÁVNĚNÍ k revizím přístrojů, elektrospotřebičů, hromosvodů, strojů a elektroinstalací dodavatelským způsobem k provádění revizí které vydává Institut technické inspekce po splnění mnoha organizačních, technických, kvalifikačních kritérií ze strany dodavatele revizních prací
  • Každý objednatel revizních prací by měl ve vlastním zájmu požadovat předložení těchto dokumentů po dodavateli před uzavřením smlouvy o provedení revizí.

!! Revizní protokoly vystavené osobou nebo firmou bez těchto obou certifikátů jsou z právního hlediska NEPLATNÉ !!