Logo

Elektronická zabezpečovací signalizace a poplachové zabezpečovací systémy

Systémy EZS realizujeme zásadně pouze z certifikovaných prvků. Konfiguraci systému navrhujeme dle ČSN EN 50131-1 a dle doporučení České asociace pojišťoven


Norma ČSN EN 50131-1 rozděluje systémy EZS do 4 stupňů dle rizika:

• stupeň zabezpečení 1 pro nízké riziko

• stupeň zabezpečení 2 pro nízké až střední riziko

• stupeň zabezpečení 3 pro střední až vysoké riziko

• stupeň zabezpečení 4 pro vysoké riziko


Rodinné domy a byty spadají většinou do stupně 1 a 2. Do stupně 3 spadají např. zlatnictví apod. a do stupně 4 strategicky důležitá místa – např. tiskárny cenin apod.

Systém EZS určitého stupně musí být složen z prvků certifikovaných pro tento stupeň (nebo pro stupně vyšší) a konfigurace prvků musí splňovat požadavky pro tento stupeň.

Pro nízká a střední rizika, tj. systémy stupně 1 a 2, používáme techniku vyráběnou českým výrobcem – firmou JABLOTRON, která dle našeho názoru poskytuje prvky výborné technické úrovně za solidní cenu.

Tyto ústředny přinášejí řadu pokrokových řešení, z nichž snad nejvýznamnější je nový, unikátní způsob ovládání, který ocení především ti, kdo potřebují systém rozdělit na více samostatně ovládaných částí. A tradičně vynikající je komunikátor těchto ústředen, jenž umožňuje uživateli jak hlasovou komunikaci, tak komunikaci prostřednictvím SMS a kromě toho také GPRS datovou komunikaci s pultem centrální ochrany (PCO).

Samozřejmostí je možnost ovládání např. rolet, garážových vrat, závlahy atd.

U rozsáhlých systémů je spolehlivost systému z velké míry předurčena použitými detektory (čidly). Proto používáme v těchto aplikacích kvalitní detektory.

Kontakty