Revize

Elektrických zařízení

Elektrického zařízení podle normy ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6

Elektrických spotřebičů a ručního nářadí podle ČSN 33 1600 ed.2 (revize všech typů se založením karty a zápisem na ni)

Lékařských přístrojů podle ČSN EN 62 353

Hromosvodů podle ČSN 34 1390 a ČSN EN 62 305 ed.2

Elektrických strojů podle ČSN EN 60204-1

Elektrických spotřebičů

Lhůty pravidelných revizí elektrických spotřebičů určuje norma ČSN 33 1610. Lhůta je závislá na prostředí, ve kterém je spotřebič používán, dále na způsobu použití (spotřebiče držené v ruce, přenosné spotřebiče, připevněné spotřebiče) a na typu ochrany elektrického spotřebiče.

Spotřebiče držené v ruce – při provozu se přímo drží (elektrické ruční nářadí, elektrické spotřebiče v kuchyni – mixéry, žehličky atd.)

Přenosné spotřebiče – s odnímatelným přívodem (mikrovlnná trouba, televize, audiotechnika, PC, chladnička atd.)

Připevněné spotřebiče – přímo upevněné spotřebiče (elektrický kotel, pračka stroje v dílně)

Třída ochrany I – s ochranným kolíkem (chladnička, stolní PC, elektrická trouba)

Třída ochrany II – s dvojitou izolací (elektrické nářadí, nabíječky mobilu)

Třída ochrany III – spotřebiče na bezpečné napětí (12 až 50V dle druhu prostředí)

Ochrany před bleskem

Lhůty revizí zařízení ochrany před bleskem (dříve hromosvody) určuje ČSN EN 62305-3, příloha E, tabulka E.2., pro hromosvody, postavené před účinností této normy (1.11.2006) je pak určuje ČSN 33 1500.

Zařízení ochrany před bleskem se dělí na čtyři třídy (třída LPS) podle důležitosti objektu

Třída LPS I – banky, nemocnice, automobilky, vodárny, elektrárny

Třída LPS II – školy, supermarkety, katedrály

Třída LPS III – rodinné domy, zemědělské stavby

Elektroinstalací

Domovní i průmyslové elektroinstalace

Dle platných zákonů (např. Vyhl. 48/82 Sb.) musí být elektrické zařízení před uvedením do provozu a po celou dobu jeho životnosti pravidelně podrobováno revizím údržbě a opravám.

Lhůty pravidelných revizí elektroinstalací dle ČSN 33 1500

Revize elektro zařízení provádím převážně včetně drobných oprav jako je dotažení spojů, vyčištění rozváděčů, upevnění uvolněných zásuvek a jejich dotažení, doplnění chybějících víček na krabicích atd. tak, aby po nás zůstala již hotová práce a nemuseli jste shánět elektrikáře k odstranění běžných závad. Náročnější záležitosti jsem zvyklý řešit po domluvě.

Podle druhu prostředí (ČSN 33 0300)Revizní lhůty
v rocích
normální, základní (většina kanceláří, bytů a rodinných a bytových domů)5
studené, vlhké, horké,
prašné s prachem nehořlavým
3
mokré, s extrémní korozní agresivitou1
se zvýšenou korozní agresivitou,
prašné s prachem nehořlavým
3
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru,
pasivní s nebezpečím výbuchu
2
venkovní, pod přístřeškem4
Podle umístění el. zařízeníRevizní lhůty
v rocích
prostory určené k shromažďování více než 250 osob (sport. kult. zařízení…)2
zděné obytné a kancelářské budovy (většina kanceláří, bytů, rodinných a bytových domů) ***5
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely3
se zvýšenou korozní agresivitou,
prašné s prachem nehořlavým
3
pojízdné a převozné prostředky1
prozatímní zařízení staveniště0,5
v objektech postavených z hořlavých hmot stupně hořlavosti C2 a C32
***Nevztahuje se na bytové prostory a zařízení bytu. Uvedená lhůta 5 let platí pro provedení vnitřních elektrických rozvodů odpovídajícím současným požadavkům.


Pro hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích (schodištích a chodbách) a společných prostorech bytových domů, které nesplňují požadavky BD2 dle ČSN 33 2000-3 se doporučují revizní lhůty 2 roky.