Revize

Elektrických zařízení a hromosvodů

A) Objekty bez nebezpečí výbuchu (objekty třídy A)
a) Prostory se zdravotnickými pracovišti, (třída A1)
b) Prostory se zvýšeným nebezpečím úrazu elektřinou, (třída A2)
c) Prostory kde se shromažďuje více než 250 osob, (třída A3)
d) Zemědělské objekty, (třída A4)
e) Prostory stavenišť a demolic, (třída A5)
f) Ostatní prostory blíže neurčené, (třída A6)

B) Objekty s nebezpečím výbuchu (objekty třídy B)
a) Prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par, (třída B1)
b) Prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů, (třída B2)
c) Prostory s nebezpečím výbuchu výbušnin (třída B3)